• Đo lường & điều khiển

  nhiệt kế cặp nhiệt điện

  Kỹ thuật chung

  điện nhiệt kế so sánh

  Giải thích EN: An instrument that measures temperatures by inserting one thermocouple into a constant-temperature bath and employing another as a measuring junction. Giải thích VN: Là thiết bị dùng để đo nhiệt dộ bằng cách đưa một cặp nhiệt vào trong một bể có nhiệt độ không đổi và sử dụng một chiếc khác để đo tại tiếp điểm.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X