• Giao thông & vận tải

  ray tiếp xúc

  Xây dựng

  đường ray thứ ba

  Giải thích EN: A system of electrical traction for an electric locomotive where current is fed to the electric tractor from an insulated conductor rail running parallel with the track. Giải thích VN: Một hệ thống các lực kéo điện dùng cho một đầu máy kéo trong đó dòng điện được nạp vào máy kéo điện từ một đường ray dẫn điện được cách ly chạy song song với đường.

  Kỹ thuật chung

  ray có điện
  ray dẫn điện
  ray thứ ba

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X