• /´rezə¸lu:t/

  Thông dụng

  Tính từ

  Cương quyết, kiên quyết
  a resolute refusal
  sự từ chối kiên quyết
  be resolute in one's demands for peace
  kiên định trong các đòi hỏi cho nền hoà bình


  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X