• (đổi hướng từ Titillated)
  /'titileit/

  Thông dụng

  Ngoại động từ

  Kích động, kích thích (ai; nhất là về tình dục)
  the book has no artistic merit - its sole aim is to titillate (the reader)
  cuốn sách đó không hề có giá trị nghệ thuật - mục đích duy nhất của nó là kích dục (người đọc)
  Cù, làm cho buồn cười

  Hình Thái Từ


  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X