• /ə´mju:z/

  Thông dụng

  Ngoại động từ

  Làm vui, làm thích thú, làm buồn cười
  hard to amuse
  khó làm cho vui được
  everyone is amused by the clown's comic gestures
  ai cũng buồn cười vì những cử chỉ khôi hài của anh hề
  Tiêu khiển, giải trí
  we amuse ourselves by playing chess
  chúng tôi giải trí bằng cách đánh cờ

  hình thái từ


  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  verb
  anger , annoy , bore , dull , tire , upset

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X