• (đổi hướng từ Trellising)
  /´trelis/

  Thông dụng

  Danh từ

  Giàn mắt cáo, lưới mắt cáo; rèm mắt cáo; hàng rào mắt cáo ( (cũng) trellis-work)
  Giàn mắt cao (cho cây leo)

  Ngoại động từ

  Căng lưới mắt cáo, đóng rèm mắt cáo (vào cửa sổ...)
  Cho (cây) leo lên giàn mắt cáo

  Hình Thái Từ

  Chuyên ngành

  Điện lạnh

  dạng mắt cáo

  Kỹ thuật chung

  chấn song
  kết cấu rỗng
  flat trellis work
  kết cấu rỗng bằng sắt dẹp
  flat trellis work
  kết cấu rỗng bằng sắt dẹt
  lưới
  Simplified Trellis Decoder (STD)
  bộ giải mã dạng lưới đơn giản hóa
  trellis bin
  bunke lưới
  Trellis Coded Modulation (TCM)
  điều chế được mã hóa dạng lưới mắt cáo
  trellis drainage
  lưới sông
  trellis drainage
  mạng sông dạng lưới
  trellis fence
  rào lưới
  trellis post
  cột tháp lưới mắt cáo
  trellis tower
  tháp dạng mắt lưới
  trellis window
  cửa sổ có lưới sắt
  trellis work
  lưới mắt cáo
  lưới mắt cáo
  Trellis Coded Modulation (TCM)
  điều chế được mã hóa dạng lưới mắt cáo
  trellis post
  cột tháp lưới mắt cáo
  giàn
  arch in trellis work
  vòm giàn
  Simplified Trellis Decoder (STD)
  bộ giải mã dạng lưới đơn giản hóa
  trellis girder
  giàn hoa
  trellis girder
  giàn mắt cáo
  trellis work
  công trình giàn mắt cáo
  trellis work
  giàn mắt cáo
  giàn mắt cáo
  trellis work
  công trình giàn mắt cáo
  sàng

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X