• /gril/

  Thông dụng

  Danh từ ( (cũng) .grill)

  Lưới sắt, phên sắt
  Khung ấp trứng cá

  Chuyên ngành

  Ô tô

  Galăng tản nhiệt

  Xây dựng

  rèm trang trí

  Kỹ thuật chung

  lưới

  Giải thích EN: A usually wrought-iron, often decorative screening used to enclose an area or to provide security, as on the outside of windows or exterior doors. Giải thích VN: Màn sắt hay có đục lỗ dùng bao phủ, che đậy hay bảo vệ một khu vực nào đó, chẳng hạn như phía ngoài cửa sổ hay cửa ra vào.

  air diffusion grille
  lưới phân phối không khí
  air discharge grille
  lưới đưa không khí vào lò
  air discharge grille
  lưới thổi không khí vào lò
  air discharge grille
  lưới xả không khí
  air distribution grille
  lưới phân phối không khí
  air grille
  lưới thông gió
  air grille
  lưới thông khí
  air inlet grille
  cửa lưới khí nạp
  air inlet grille
  lưới lấy không khí vào
  air supply grille
  lưới nạp không khí
  deep level foundation grille
  lưới cọc móng sâu
  deep level foundation grille
  lưới móng sâu
  directional fixed grille
  lưới thông gió định hướng
  elevated pile foundation grille
  lưới cọc nền cao
  exhaust air grille
  lưới không khí xả
  floor mounted grille
  lưới không khí lắp trên sàn
  foundation grille
  lưới móng
  grille area
  bề mặt lưới
  inlet grille
  cửa hút có lưới
  inlet grille
  miệng lưới hút
  inlet grille
  miệng lưới lấy khí vào
  intake grille
  miệng lưới lấy khí vào
  outlet grille
  lưới không khí ra
  radiator grille
  lưới tản nhiệt
  relief (air) grille
  lưới không khí thải
  return air grille
  lưới không khí hoàn lưu
  stamped grille
  lưới dập
  supply air grille
  lưới cung cấp không khí
  supply grille
  cửa hút có lưới
  supply grille
  lưới cấp gió
  supply grille
  miệng lưới hút
  supply [transfer] grille
  cửa hút có lưới
  supply [transfer] grille
  miệng lưới hút
  transfer grille
  cửa hút có lưới
  transfer grille
  miệng lưới hút
  ventilating grille
  lưới thông gió
  window grille
  lưới cửa sổ
  lưới thông gió
  directional fixed grille
  lưới thông gió định hướng
  ghi
  ghi lò
  tấm lưới
  vỉ lò

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X