• Kỹ thuật chung

    máy trennschaukel

    Giải thích EN: An instrument that is used to determine the thermal diffusivity of a gas; it consists of a series of tubes, across which a temperature gradient is placed. Giải thích VN: Một dụng cụ dùng để xác định khả năng khuyếch tán nhiệt của một chất khí; nó bao gồm một chuỗi các ống và một gradiên nhiệt được đặt dọc theo các ống này.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X