• /´tru:¸blu:/

  Thông dụng

  Tính từ
  Trung thành (với đảng...)
  Giữ vững nguyên tắc, kiên trì nguyên tắc
  Danh từ
  Người rất trung thành
  Người kiên trì nguyên tắc

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X