• /di´voutid/

  Thông dụng

  Tính từ

  Hiến cho, dâng cho, dành cho
  Hết lòng, tận tâm, tận tình, tận tuỵ; sốt sắng, nhiệt tình
  to be devoted to someone (something)
  tận tuỵ nhiệt tình với ai (với công việc gì)
  a devoted friend
  người bạn tận tình
  She was more devoted to her job than her family
  Cô dành tâm trí cho công việc hơn là gia đình mình


  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X