• /traid/

  Thông dụng

  Thời quá khứ & động tính từ quá khứ của .try

  Tính từ

  Đã được thử nghiệm
  Đã qua thử thách, đáng tin cậy
  a tried friend
  người bạn đã được thử thách, người bạn đáng tin cậy


  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  adjective
  unreliable , untried

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X