• /´mʌlti¸plaiə/

  Thông dụng

  Danh từ

  (toán học) số nhân
  (điện học) máy nhân, điện kế nhân
  Người làm cho bội (tăng) lên

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  số nhân, bộ nhân

  Cơ - Điện tử

  Số nhân, bộ nhân

  Toán & tin

  số nhân, nhân tử; hệ số; (máy tính ) thiết bị nhân, mấy nhân, bộ nhân
  multiplier of a group
  nhân tử của một nhóm
  analogue multiplier
  thiết bị nhân tương tự, số nhân tương tự
  finite multiplier
  (thống kê ) hệ số hiệu chỉnh đo tính hữu hạn của dãy số
  frequency multiplier
  máy nhân tần số
  function multiplier
  máy nhân hàm
  last multiplier
  nhân tử cuối
  logarithmic multiplier
  (máy tính ) bộ nhân lôga
  paired multiplier
  bộ nhân cặp
  parallel multiplier
  bộ nhân song song
  undetermined multiplier
  nhân tử bất định

  Điện

  phần nhân

  Giải thích VN: Một điện trở chính xác nối với một volt kế để nới rộng dải đo.

  phần tăng bội

  Giải thích VN: Một điện trở chính xác nối với một volt kế để nới rộng dải đo.

  số bội

  Kỹ thuật chung

  bộ nhân
  analog multiplier
  bộ nhân tương tự
  binary multiplier
  bộ nhân nhị phân
  Cockroft-Walton multiplier
  bộ nhân Cockroft-Walton
  degree of multiplication (multiplier)
  hệ số nhân (của bộ nhân)
  digital multiplier
  bộ nhân dạng số
  diode frequency multiplier
  bộ nhân tần dùng đi-ốt
  electron multiplier
  bộ nhân electron
  electron multiplier
  bộ nhân điện tử
  frequency multiplier
  bộ nhân tần
  frequency multiplier
  bộ nhân tần số
  function multiplier
  bộ nhân hàm
  functional multiplier
  bộ nhân hàm
  instrument multiplier
  bộ nhân dụng cụ
  instrument multiplier
  bộ nhân khoảng điện áp
  instrument multiplier
  bộ nhân điện áp
  logarithmic multiplier
  bộ nhân lôgarit
  paired multiplier
  bộ nhân cặp
  parallel multiplier
  bộ nhân song song
  phase multiplier
  bộ nhân pha
  photo-multiplier
  bộ nhân quang học
  photoelectric multiplier
  bộ nhân quang điện
  rate multiplier
  bộ nhân tốc độ
  reactance frequency multiplier
  bộ nhân tần điện kháng
  secondary emission multiplier
  bộ nhân bức xạ thứ cấp
  secondary multiplier
  bộ nhân thứ cấp
  single-channel multiplier
  bộ nhân một kênh
  time-division multiplier
  bộ nhân phân chia
  voltage multiplier
  bộ nhân dụng cụ
  voltage multiplier
  bộ nhân khoảng điện áp
  voltage multiplier
  bộ nhân điện áp
  voltage-range multiplier
  bộ nhân dụng cụ
  voltage-range multiplier
  bộ nhân khoảng điện áp
  voltage-range multiplier
  bộ nhân điện áp
  nhân tử
  Lagrangian multiplier
  nhân tử Lagrange
  last multiplier
  nhân tử cuối
  multiplier of a group
  nhân tử của một nhóm
  multiplier rule
  quy tắc nhân tử
  undetermined multiplier
  nhân tử bất định
  làm phép nhân
  số nhân
  analogue multiplier
  số nhân tương tự
  degree of multiplication (multiplier)
  hệ số nhân (của bộ nhân)
  multiplier digit
  chữ số nhân
  multiplier digit
  hàng số nhân
  multiplier factor
  hệ số nhân
  multiplier register
  cái ghi số nhân
  multiplier register
  thanh ghi số nhân
  multiplier-quotient register
  thanh ghi số nhân-thương

  Kinh tế

  bội số
  nhân tử
  Lagrange-multiplier method
  phương pháp nhân tử Lagrange
  số
  số nhân
  autonomous-expenditure multiplier
  số nhân chi tiêu tự định
  balance budget multiplier
  số nhân ngân sách cân bằng
  balanced budget multiplier
  số nhân ngân sách cân bằng
  consumption multiplier
  số nhân tiêu dùng
  cost multiplier
  số nhân phí tổn
  credit multiplier
  số nhân tín dụng
  deposit multiplier
  số nhân tiền gửi
  economic base multiplier
  số nhân của cơ sở kinh tế
  export multiplier
  số nhân xuất khẩu
  export multiplier
  số nhân xuất khẩu (số tăng gấp bội của mức xuất khẩu)
  fiscal multiplier
  số nhân tài chính
  fiscal multiplier
  số nhân thuế
  foreign trade multiplier
  số nhân ngoại thương
  impact multiplier
  số nhân tác động
  investment multiplier
  số nhân khoản tiền đầu tư
  Keynesian multiplier
  số nhân trong học thuyết Keynes
  monetary multiplier
  số nhân tiền tệ
  money multiplier
  số nhân tiền tệ
  multiplier chain
  chuỗi số nhân
  multiplier effect
  hệ quả số nhân
  multiplier effect
  hiệu quả số nhân
  nominal multiplier
  số nhãn danh nghĩa
  reserves multiplier
  số nhân dự trữ
  simple deposit multiplier
  số nhân tiền gởi đơn
  simple deposit multiplier
  số nhân tiền gửi đơn
  simple multiplier
  số nhân đơn
  simple multiplier
  số nhân, bội số, thừa số giản đơn
  supply multiplier
  số nhân cung ứng
  tax multiplier
  số nhân thuế
  thừa số
  money creation multiplier
  thừa số tạo tiền tệ
  simple multiplier
  số nhân, bội số, thừa số giản đơn
  thừa
  money creation multiplier
  thừa số tạo tiền tệ
  simple multiplier
  số nhân, bội số, thừa số giản đơn

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X