• Kỹ thuật chung

    bút chì chân không

    Giải thích EN: A pencil-shaped piece of tubing that is attached to a vacuum pump and used to pick up semiconductor slices or chips during the manufacture of solid-state devices. Giải thích VN: Một đoạn ống hình bút chì được gắn vào một bơm chân không và dùng để lấy những miếng mỏng hay con chíp bán dẫn trong quá trình sản xuất các thiết bị dạng rắn.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X