• Cơ khí & công trình

    tỷ lệ vách ngoài

    Giải thích EN: 1. the ratio of the outside radius of a tube or other cylindrical device as it relates to its inside radius.the ratio of the outside radius of a tube or other cylindrical device as it relates to its inside radius.2. the ratio of the corresponding diameters.the ratio of the corresponding diameters. Giải thích VN: 1. tỷ lệ bán kính ngoài của một ống hay một thiết bị hình ống so với bán kính trong 2. tỷ lệ của các đường kính tương ứng.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X