• (đổi hướng từ Diameters)
  /dai'æmitə/

  Thông dụng

  Danh từ

  (toán học) đường kính
  Số phóng to (của thấu kính...)
  lens magnifying 20 diameters
  thấu kính phóng to 20 lần

  Xây dựng

  số bội giác

  Kỹ thuật chung

  đường kính
  average grain diameter
  đường kính trung bình của hạt
  beam diameter
  đường kính chùm
  biparietal diameter
  đường kính hai đỉnh
  bitemporal diameter
  đường kính hai thái dương
  circle diameter
  đường kính vòng tròn
  cladding diameter
  đường kính tăng kính
  cladding diameter
  đường kính vỏ
  coccygeopubic diameter
  đường kính xương cụt dưới mu
  conjugate diameter
  đường kính liên hợp
  conjugate diameter
  đường kính trước sau eo trên
  conjugate diameter pair: CDP
  cặp đường kính liên hợp
  core diameter
  đường kính lõi
  core diameter
  đường kính lõi (cáp)
  core diameter
  đường kính lõi (sợi quang)
  core diameter
  đường kính ruột
  core diameter (ofa fiber)
  đường kính lõi (của cáp)
  core diameter tolerance
  dung hạn đường kính của lõi
  core diameter tolerance
  dung hạn đường kính của nhân
  cutting diameter
  đường kính cắt
  diameter (ofthe bore hole)
  đường kính lỗ khoan
  diameter clearance
  khe hở đường kính
  diameter enlargement
  số gia đường kính
  diameter equalization
  hiệu chỉnh đường kính
  diameter increment
  đường kính phân tử
  diameter of a conic
  đường kính của một conic
  diameter of a quadratic complex
  đường kính của một nhóm bậc hai
  diameter of a set of points
  đường kính của một tập hợp điểm
  diameter of bore hole circle
  đường kính vòng lỗ khoan
  diameter of molecule
  đường kính chỗ hàn lồi
  diameter of projection
  ký hiệu đường kính
  diameter of the grains
  đường kính của hạt
  diameter of the hole
  đường kính lỗ khoan
  diameter of the mouth
  đường kính miệng (lỗ khoan)
  diameter ratio
  tỷ lệ đường kính
  double diameter piston
  pittông hai đường kính
  effective diameter
  đường kính hiệu dụng
  effective diameter
  đường kính trong
  effective diameter
  đường kính trung bình
  effective diameter
  đường kính vòng chia
  effective grain diameter
  đường kính có ích của hạt
  equivalent diameter
  đường kính tương đương
  external diameter
  đường kính ngoài
  Focal length to Diameter of an antenna (F/D)
  tỷ số tiêu cự trên đường kính (của một anten)
  gear diameter
  đường kính bánh răng
  inner diameter (ID)
  đường kính trong
  inside diameter
  đường kính lõi
  inside diameter
  đường kính trong
  inside diameter (ID)
  đường kính trong
  intercristal diameter
  đường kính liên mào chậu
  internal diameter
  đường kính trong
  internal diameter
  đường kính trong nhà
  jet diameter
  đường kính vòi phun
  large diameter pile
  cọc đường kính lớn
  major diameter
  đường kính chính của đai ốc
  major diameter
  đường kính đỉnh ren
  mean diameter
  đường kính trung bình
  mentoparietal diameter
  đường kính cằm đỉnh
  minor diameter
  đường kính chân ren
  minor diameter
  đường kính hiệu dụng
  minor diameter
  đường kính phụ
  minor diameter
  đường kính trong
  minor diameter
  đường kính trung bình
  minor diameter
  đường kính vòng chia
  minor diameter error
  sai số đường kính trong
  mode field diameter
  đường kính trường kiểu (dao động)
  nominal (thread) diameter
  đường kính (ren) định mức
  nominal diameter
  đường kính danh định
  nominal diameter
  đường kính danh nghĩa
  nominal diameter
  đường kính định mức
  nominal diameter of pipe
  đường kính danh định của ống dẫn
  nominal diameter of pipeline
  đường kính quy ước của đường ống
  nominal diameter of the hole
  đường kính danh định của lỗ khoan
  nondimensional diameter
  đường kính hụt
  outer diameter
  đường kính ngoài
  outer diameter (OD)
  đường kính ngoài
  outside diameter
  đường kính bên ngoài
  outside diameter
  đường kính ngoài
  Outside Diameter (OD)
  đường kính ngoài
  parietal diameter
  đường kính đỉnh
  peak diameter
  đường kính tối đa
  pipe diameter
  đường kính ống
  pipeline outside diameter
  đường kính ngoài của đường ống
  pitch circle diameter
  đường kính vòng chia
  pitch diameter
  đường kính của vòng chia
  pitch diameter
  đường kính hiệu dụng
  pitch diameter
  đường kính nguyên bản
  pitch diameter
  đường kính trong
  pitch diameter
  đường kính trung bình
  pore diameter
  đường kính lỗ
  principal diameter
  đường kính chính
  reduced diameter
  đường kính giảm
  reference surface centre diameter
  đường kính của bề mặt chuẩn gốc
  rim diameter
  đường kính ngoài
  rim diameter
  đường kính niềng
  rivet shank diameter
  đường kính thân đinh tán
  root diameter
  đường kính vòng chân
  rotor diameter
  đường kính rôto
  screw diameter
  đường kính vít
  semi-diameter
  nửa đường kính
  sieve diameter
  đường kính lỗ sàng
  small diameter well completion
  hoàn tất giếng với đường kính nhỏ
  small-diameter blasthole
  lỗ khoan nổ mìn đường kính nhỏ
  standard diameter
  đường kính tiêu chuẩn
  stock diameter
  đường kính dự trữ
  tape hole diameter draft
  dưỡng đo đường kính lỗ
  thread diameter
  đường kính ren
  to locate from outside diameter
  định vị theo đường kính ngoài
  tolerance on the diameter
  dung sai đường kính
  transfinite diameter
  đường kính siêu hạn
  valve diameter
  đường kính đầu xú páp
  wheel diameter
  đường kính bánh xe
  workpiece diameter
  đường kính phôi gia công

  Kinh tế

  đường kính
  inside diameter
  đường kính trong

  Nguồn khác

  Cơ - Điện tử

  Error creating thumbnail: Unable to create destination directory
  đường kính

  Địa chất

  đường kính

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X