• Hóa học & vật liệu

  chì cacbonát hóa
  chì trắng

  Giải thích EN: Any basic lead carbonate of variable composition that appears as a white, amorphous powder; used as a pigment in lead paint. Giải thích VN: Loại chì cacbonat có cấu tạo thay đổi giống loại bột trắng vô hình sử dụng làm chất nhuộm trong sơn chì.

  white lead ore
  quặng chì trắng
  chì trắng (bột màu)

  Xây dựng

  phần chì

  Kỹ thuật chung

  bột chì trắng
  phấn chì

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X