• /´wɔ:təri/

  Thông dụng

  Tính từ

  (thuộc) nước; như nước
  a watery grave
  (nghĩa bóng) mồ dưới nước (tức là chết đuối)
  Chứa đựng quá nhiều nước, nấu với quá nhiều nước
  watery coffee
  cà phê loãng
  Nhiều hơi ẩm, ướt, đẫm nước, sũng nước
  watery eyes
  mắt đẫm lệ
  watery clouds
  mây sũng nước, mây mưa
  watery weather
  tiết trời ướt át
  Có ý là sắp mưa
  a watery sky
  bầu trời báo hiệu muốn mưa
  Loãng, lỏng, nhạt (chất lỏng)
  watery soup
  cháo loãng
  Nhạt, bạc thếch (màu sắc)
  watery colour
  màu bạc thếch
  Nhạt nhẽo, vô vị
  watery style
  văn nhạt nhẽo
  watery talk
  câu chuyện nhạt nhẽo

  Chuyên ngành

  Hóa học & vật liệu

  thửa nước

  Kỹ thuật chung

  đẫm nước
  sũng nước
  ướt

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  adjective
  concentrated , dehydrated , dry , solid

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X