• /'næmbi'pæmbi/

  Thông dụng

  Tính từ

  Nhạt nhẽo vô duyên; màu mè, điệu bộ
  Đa sầu, đa cảm

  Danh từ

  Lời nói nhạt nhẽo vô duyên; câu chuyện nhạt nhẽo vô duyên
  Người nhạt nhẽo vô duyên; người màu mè, điệu bộ
  Văn uỷ mị, văn đa sầu đa cảm
  a writer of namby-pamby
  nhà viết văn uỷ mị, nhà viết văn toàn viết những chuyện đa sầu đa cảm
  Người đa sầu, đa cảm

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X