• /jaul/

  Thông dụng

  Danh từ

  Tiếng ngao (mèo); tiếng tru (chó)

  Nội động từ

  Ngao (mèo); tru (chó)

  Hình thái từ


  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  noun, verb
  bawl , bay , caterwaul , cry , holler * , howl , mewl , scream , screech , squall , squeal , ululate , wail , whine , yell , yelp , yip
  verb
  bay , moan , ululate , wail , bawl , blubber , howl , keen , sob , weep
  noun
  bay , moan , ululation , wail

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X