• Ngoại động từ

  Chiếu sáng
  Le soleil éclaire la terre
  mặt trời chiếu sáng quả đất
  Soi sáng
  L'expérience nous éclaire
  kinh nghiệm soi sáng cho chúng ta
  Làm sáng tỏ
  éclairer une question
  làm sáng tỏ một vấn đề
  (quân sự) cho đi trinh sát trước để bảo vệ (một đạo quân)

  Nội động từ

  Sáng lên
  La nuit les yeux du chat éclairent
  ban đêm mắt mèo sáng lên
  (chiếu) sáng
  Une lampe qui éclaire mal
  cái đèn kém sáng
  đặt tiền (đánh bạc)
  (không ngôi) (từ cũ, nghĩa cũ) chớp
  Il a éclairé toute la nuit
  cả đêm trời chớp

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X