• Danh từ giống cái

  Vết đốm
  Tache de graisse
  vết mỡ bẩn
  Taches solaires
  vết mặt trời
  Tache de rousseur
  vết hoe
  Tache mongolique
  vết chàm
  Taches du léopard
  đốm da báo
  Taches du plumage d'un oiseau
  đốm lông chim
  (hội họa) mảng
  (nghĩa bóng) vết nhơ
  Une tache à la réputation
  một vết nhơ cho thanh danh
  faire tache
  (nghĩa bóng) lạc lõng, trơ trẽn
  tache aveugle
  (giải phẫu) điểm mù
  tache d'huile huile
  huile
  tache jaune
  (giải phẫu) học điểm vàng
  vouloir trouver des taches dans le soleil
  bới lông tìm vết
  Đồng âm Tâche.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X