• Tính từ

  Vắng mặt
  Il est absent de son bureau
  ông ta không có mặt ở văn phòng
  Elle était absente à la réunion
  cô ta không có mặt tại cuộc họp
  Thiếu
  La gaieté est absente de cette maison
  căn nhà này thiếu sự vui tươi
  Phản nghĩa Présent
  Lơ đễnh, đãng trí
  Phản nghĩa Attentif

  Danh từ

  Người vắng mặt
  Dire du mal des absents
  nói xấu những người vắng mặt
  Les absents ont toujours tort
  người vắng mặt bao giờ cũng có lỗi (vì họ không có ở đó để biện bạch)
  (luật) người mất tích.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X