• Ngoại động từ

  Khuấy, lắc
  Agiter un liquide
  khuấy một chất lỏng
  Barque agitée par les vagues
  thuyền bị sóng đánh lắc lư
  Agiter avant utilisation
  lắc trước khi dùng (ghi trên lọ thuốc uống)
  Phất, phe phẩy, rung, vẫy
  Agiter le drapeau
  phất cờ
  agiter une branche d'arbre
  rung một cành cây
  Agiter la queue
  vẫy đuôi
  Agiter les bras pour faire signe
  vẫy tay làm hiệu
  Khuấy động
  Agiter le peuple
  khuấy động nhân dân
  Giày vò, làm bồn chồn

  Phản nghĩa Calmer

  Bàn cãi
  Agiter une question
  bàn cãi một vấn đề

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X