• Danh từ giống cái

  Đuôi
  La queue du chien
  đuôi chó
  La queue du coq
  đuôi gà trống
  Queue de comète
  đuôi sao chổi
  La queue du p
  cái đuôi chữ P
  robe à queue
  áo có đuôi
  Queue de phrase
  đuôi câu
  Queue d'orage
  đuôi cơn giông
  Queue d'une note
  đuôi nốt nhạc
  Sans queue ni tête
  không đầu không đuôi
  Commencer par la queue
  bắt đầu từ đuôi

  Phản nghĩa Tête

  Cuối
  Queue de l'hiver
  cuối đông
  être à la queue de sa classe
  đứng cuối lớp
  Prendre la queue
  đứng cuối hàng
  Les wagons de queue d'un train
  các toa cuối tàu
  Queue de page
  quãng giấy trắng cuối trang
  Cuống cán
  Queue de cerise
  cuống anh đào
  Queue de feuille
  cuống lá
  Queue de pâquerette
  cuống hoa cúc đầu xuân
  Queue d'une casserole
  cán xoong
  Gậy chơi bi a
  à la queue leu leu leu
  leu
  faire la queue
  đứng xếp hàng
  finir en queue de poisson poisson
  poisson
  queue de cheval
  tóc đuôi ngựa (của con gái)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X