• Phó từ

  Cũng thế
  Vous aussi
  anh cũng thế
  Như thế, bằng, như
  Un homme aussi intelligent
  một người thông minh như thế
  Un homme aussi fort que vous
  một người khỏe bằng anh
  Cũng, cả, còn
  J'admets aussi que
  tôi cũng cho là
  Il parle l'anglais et aussi le russe
  anh ta nói được tiếng Anh và cả tiếng Nga nữa
  Apprendre ne suffit pas il faut aussi retenir
  học chưa đủ, mà còn phải nhớ nữa
  Mặc dù, dù
  Aussi invraisemblable que cela paraisse
  dù việc đó có vẻ vô lý đi nữa
  aussi bien
  vả lại; vì rằng
  aussi bien que
  cũng như (là)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X