• Ngoại động từ

  Động đậy
  Bête qui remue la queue
  con vật động đậy cái đuôi
  Di chuyển
  Remuer une table
  di chuyển cái bàn
  Xới khuấy đảo xáo trộn
  Remuer la terre
  đảo đất, xới đất
  Remuer la pâte
  khuấy bột
  Remuer beaucoup d'idées
  (nghĩa bóng) khuấy lên nhiều ý kiến
  Lật đi lật lại
  Remuer une question
  lật đi lật lại một vấn đề
  Làm xúc động, làm xao xuyến
  Remuer les coeurs
  làm xao xuyến lòng người
  ne pas remuer ni pied ni patte
  không nhúc nhích
  remuer ciel et terre
  dùng trăm phương nghìn kế (để đạt mục đích)
  remuer la cendre quelqu'un cendre
  cendre
  remuer l'argent à la pelle pelle
  pelle

  Nội động từ

  Động đậy, cựa quậy
  Oiseau blessé qui remue encore
  con chim bị thương còn cựa quậy
  Herbes qui remuent dans le vent
  ngọn cỏ động đậy trong gió
  Enfant qui remue continuellement
  đứa bé cựa quậy luôn hồi
  Lung lay
  Dent qui remue
  cái răng lung lay
  ton nez remue nez
  nez

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X