• Ngoại động từ

  Đánh
  Battre un chien
  đánh con chó
  Battre des oeufs
  đánh trứng
  Battre la mesure
  đánh nhịp
  Đập
  Battre le grain
  đập lúa
  Battre les buissons
  khua bụi rậm (cho thú săn chạy ra)
  Đập vào; nã vào
  Le torrent bat les rochers
  dòng suối đập vào đá
  Canon qui bat les murailles
  pháo nã vào thành lũy
  Dát mỏng
  Battre le fer
  dát mỏng sắt
  Đánh thắng
  Battre l'ennemi
  đánh thắng quân địch
  Lùng sục; bát
  Battre les bois
  lùng sục khắp rừng
  Battre le pavé
  bát phố
  battre en brèche brèche
  brèche
  battre l'air
  (từ cũ, nghĩa cũ) phí công vô ích
  battre le fer pendant qu'il est chaud
  (nghĩa bóng) lợi dụng thời cơ
  battre les cartes
  trộn bài
  battre monnaie
  kiếm tiền
  battre pavillon
  treo cờ (nước nào)
  battre son plein
  đương sôi nổi, đương náo nhiệt

  Nội động từ

  Đập
  Le coeur lui bat
  tim nó đập, nó đánh trống ngực
  Vỗ
  Battre des mains
  vỗ tay
  Đập vào
  La pluie bat contre la vitre
  mưa đập vào cửa kính
  Đập đập
  Porte qui bat
  cửa đập đập (khi có gió mà không đóng...)
  battre en retraite
  rút lui
  battre froid à quelqu'un froid
  froid
  ne battre plus que d'une aile aile
  aile

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X