• Danh từ giống cái

  Cánh
  Ailes d'oiseau
  cánh chim
  Ailes d'insecte
  cánh sâu bọ
  Battement d'aile
  cú vỗ cánh của chim
  Ailes déployées
  cánh giương ra
  Ailes d'un aéroplane
  cánh máy bay
  Cánh, chái
  Aile gauche d'une armée
  cánh trái của một đạo quân
  Aile gauche d'un bâtiment
  chái bên trái của ngôi nhà
  L'aile droite d'un parti politique
  cánh hữu của một chính đảng
  Sự che chở
  Sous l'aile de la mère
  dưới sự che chở của mẹ

  Đồng âm Ale, elle

  Ailes du nez vành mũi
  avoir du plomb dans l'aile plomb
  plomb
  battre de l'aile ne battre plus que d'une aile
  chuệch choạc; suy sụp
  rogner les ailes à quelqu'un rogner
  rogner
  voler de ses propres ailes
  tự lực cánh sinh

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X