• Ngoại động từ

  Buộc tội; tố cáo
  Incapable d'accuser quelqu'un sans preuves Bourget
  không thể buộc tội ai mà không có chứng cứ
  On l'accuse d'avoir empoisonné sa femme
  người ta buộc tội hắn là đã đầu độc vợ
  Biểu thị, để lộ
  L'intempérance des mots accuse souvent l'absence des idées
  lời quá nhiều thường biểu thị ý rỗng
  Làm nổi bật, làm rõ nét
  Les joues creuses accusent la saillie des pommettes
  má hóp làm nổi bật gò má
  Son visage accuse la fatigue
  vẻ mệt mỏi hiện rõ trên mặt anh ta
  Robe moulante qui accuse les formes du corps
  áo bó sát làm nổi bật dáng người
  Rien dans son comportement n'accusait son désarroi
  thái độ của anh ta không có vẻ gì là bối rối
  accuser réception de quelque chose
  báo đã nhận được cái gì
  accuser ses péchés
  (tôn giáo) xưng tội
  Qui veut noyer son chien l'accuse de la rage muốn trấn nước con chó thì phải nói con chó mắc bệnh dại muốn diệt cái thì xét đoán cái đó thật nghiêm khắc
  khắc

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X