• Tính từ

  Bác học, thông thái
  Mots savants
  từ bác học
  Il est très savant
  ông ta rất thông thái
  Giỏi, tài, khéo léo
  Être savant en mathématiques
  giỏi toán
  La savante retraite de Napoléon
  sự rút lui rất tài của Na-pô-lê-ông
  Khó quá, cao quá
  C'est trop savant pour moi
  điều đó khó quá đối với tôi
  animal savant
  con vật được luyện để làm trò
  femme savante
  đàn bà thông thái rởm

  Danh từ giống đực

  Nhà bác học
  Un grand savant
  một nhà bác học lớn
  Phản nghĩa Ignorant, inculte. Populaire, simple. Facile, na…f.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X