• Danh từ giống cái

  Hơi thở (ra)
  Haleine qui sent le tabac
  hơi thở sặc mùi thuốc lá
  Hơi
  Perdre haleine
  đứt hơi
  Reprendre haleine
  lấy lại hơi
  Travail de longue haleine
  công việc dài hơi
  (văn học) hơi; gió; mùi
  La chaude haleine des fourneaux
  hơi nóng của lò
  L'haleine du matin
  gió sớm mai
  L'haleine des roses
  mùi hoa hồng
  à perdre haleine à perte d'haleine
  đến hết hơi, rất lâu
  haleine forte
  hôi mồm
  tenir quelqu'un en haleine
  làm cho ai ngong ngóng chờ đợi
  tout d'une haleine
  một hơi, một mạch

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X