• Tính từ

  Không thể có, không thể được
  Solution impossible
  giải pháp không thể được
  Rất khó
  Passage impossible
  lối đi rất khó
  Kỳ quặc
  Avoir des go‰ts impossibles
  có những sở thích kỳ quặc
  (thân) không chịu nổi, khó chơi
  Caractère impossible
  tính khó chơi
  Phản nghĩa Possible, réalisable. Acceptable, supportable

  Danh từ giống đực

  Cái không thể được
  Vaincre l'impossible
  thắng cái không thể được
  à coeur vaillant rien d'impossible vaillant
  vaillant
  à l'impossible nul n'est tenu
  không thể buộc người ta làm những gì không làm được
  faire l'impossible pour
  cố gắng hết sức để...
  par impossible
  vạn nhất
  Si par impossible il réussissait
  �� nếu vạn nhất nó thành công

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X