• Ngoại động từ

  Cho vay; cho mượn
  Prêter un livre
  cho mượn một quyển sách
  Cấp, cho (có khi không dịch)
  Prêter asile
  cho nương náu
  Prêter son assistance
  giúp đỡ
  Gán cho
  Prêter ses défauts aux autres
  gán những khuyết điểm của mình cho người khác
  prêter à la petite semaine
  cho vay nóng nặng lãi
  prêter attention
  chú ý
  prêter la main à quelqu'un
  giúp ai làm gì
  prêter l'oreille
  xem oreille
  prêter main-forte
  xem main-forte
  prêter serment
  tuyên thệ
  prêter silence
  làm thinh để nghe
  si Dieu lui prête vie
  nếu trời để cho nó sống lâu

  Nội động từ

  Làm đầu đề cho, khiến cho
  Prêter à la critique
  làm đầu đề cho sự phê bình
  Prêter à rire
  làm trò cười
  Giãn
  étoffe qui prête
  vải giãn

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X