• Tính từ

  Cao trọc, cắt ngắn
  Tête rase
  đầu cạo trọc
  Herbe rase
  cỏ cắt ngắn
  Ngắn lông, ngắn tuyết
  Animal au poil ras
  con vật ngắn lông
  Velours ras
  nhung ngắn tuyết
  à ras bords bord
  bord
  à ras de au ras de
  sát (mặt)
  à ras de terre
  �� sát đất
  Au ras de l'eau
  �� sát mặt nước
  en rase campagne
  ở chỗ bình địa
  faire table rase
  bỏ sạch cái cũ

  Phó từ

  Ngắn, sát, trọc
  Cheveux coupés ras
  tóc húi trọc
  en avoir ras le bol
  (thân mật) chán ngấy rồi
  Danh từ giống đực
  (hàng hải) bè chữa tàu
  raz
  raz
  Thủ lĩnh ( Ê-ti-ôp-pi)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X