• Tự động từ

  Chuẩn bị
  Se préparer au combat
  chuẩn bị chiến đấu
  Sắp xảy ra
  Un grand événement se prépare
  một sự kiện lớn sắp xảy ra
  Il se prépare quelque chose de grave
  có điều gì nghiêm trọng sắp xảy ra

  Phản nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X