• Danh từ giống đực

  Con bê; thịt bê, da bê (đã thuộc)
  La vache et son veau
  con bò cái với con bê
  Un morceau de veau
  miếng thịt bê
  Souliers en veau
  giày da bê
  Veau chamoisé
  da bê thuộc dầu
  Veau mat
  da bê mờ
  Veau satiné
  da bê bóng
  Veau verni
  da bê láng
  (thân mật) thằng ngốc; đồ lười
  (thông tục) con ngựa tồi; xe ô tô ì ạch
  adorer le veau d'or or
  or
  faire le veau s'étendre comme un veau
  nằm ườn, nằm kềnh
  tuer le veau gras
  mở tiệc nhân việc vui trong gia đình
  veau marin
  (động vật học) chó biển

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X