• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  terminal pressure

  Giải thích VN: Áp suất quan sát được thông qua thiết bị như áp lực lọc hoạt động tại giá trị áp lực lớn nhất cho [[phép. ]]

  Giải thích EN: The pressure drop observed across a device, such as a filter press, that is operating at maximum allowed pressure.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X