• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  bottom hole
  áp suất đáy (giếng) phân dị
  bottom hole differential pressure
  bộ dụng cụ đáy giếng
  bottom hole assembly (BHA)
  nhiệt độ đáy giếng
  bottom hole temperature
  packê đáy giếng
  bottom hole packet
  thiết bị lấy mẫu dưới đáy giếng
  bottom hole sample taker
  thử áp suất đáy giếng
  bottom hole pressure test
  trám ximăng đáy giếng khoan
  bottom hole cementation
  van đáy (giếng)
  bottom hole choke
  điều kiện đáy giếng
  bottom hole conditions
  shaft bottom
  well bottom

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X