• Xây dựng

  Nghĩa chuyên ngành

  foot guard

  Giải thích VN: Một miếng lót dùng để ngăn không cho đế khỏi bị hàn giữa hai thanh ray đường [[sắt. ]]

  Giải thích EN: A filler used to prevent a foot from being wedged between two rails.

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  bulkhead
  dike dam
  protecting dike
  protection embankment
  protective dike
  safely embankment

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X