• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  jolt molding

  Giải thích VN: Một phương pháp tạo hình mẫu cho vật liệu nhờ vào một cái khuôn giữ từng mẻ nén bằng học để [[ép. ]]

  Giải thích EN: A method used to shape material whereby a mold that holds a prepared batch is jerked by a mechanism to compress the substance.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X