• Hóa học & vật liệu

  Nghĩa chuyên ngành

  roller drying

  Giải thích VN: Một loại đĩa làm khô trong đó vật cần làm khô quay thành một đường hình sin xung quanh trục trong lúc hơi nóng được thổi phân tán phía [[ngoài. ]]

  Giải thích EN: A type of web drying in which the material to be dried makes a sinusoidal path around rollers while heat is supplied externally by blowing air.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X