• Giao thông & vận tải

  Nghĩa chuyên ngành

  roadway

  Xây dựng

  Nghĩa chuyên ngành

  motorway
  đường ô vành đai
  circular motorway

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  dual carriageway road
  highway
  cầu đường ô
  highway bridge
  hệ thống đường ô
  highway system
  mạng lưới đường ô
  highway network
  nút đường ô
  highway junction
  đầu mối đường ô
  highway junction
  đường ô chính
  arterial highway
  đường ô ngầm
  underground highway
  đường ô rải chính
  main highway
  đường ô rải nhựa
  goudron highway
  motor road
  đường ô hai làn xe
  double carriageway motor road
  đường ô một làn xe
  single-carriageway motor road
  road
  cầu đường ô
  road bridge
  hầm đường ô
  road tunnel
  đường ô chính
  motor road
  đường ô hai làn xe
  double carriageway motor road
  đường ô một làn xe
  single-carriageway motor road
  đường ô ven bờ
  coastal ring road

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X