• Đo lường & điều khiển

  Nghĩa chuyên ngành

  sepatrix

  Giải thích VN: Trong một kế hoach pha của một hệ thống điều khiển, một đường cong thể hiện giải pháp cho phương trình chuyển động của hệ thống thể làm cho hệ thống không ổn [[định. ]]

  Giải thích EN: In the phase plane of a control system, a curve that represents the solution to the equations of motion of the system that would cause the system to become unstable.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X