• Xây dựng

  Nghĩa chuyên ngành

  hollow gravity dam

  Giải thích VN: tông cốt sắt, tông thô, hoặc đập xây dựng nơi áp lực của nước được giữ trên một mặt nghiêng hoặc mái vòm các trụ tường ngang hộ [[lực. ]]

  Giải thích EN: A reinforced concrete, plain concrete, or masonry dam where the pressure of water is taken on a sloped slab or vault supported by transverse buttresses.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X