• Xây dựng

  Nghĩa chuyên ngành

  flood dam

  Giải thích VN: Một con đập dùng để bảo vệ các khu vực xung qunah khỏi bị nước , dự trữ nước, cung cấp nước khi cần [[thiết. ]]

  Giải thích EN: A dam that protects the surrounding area from floodwater, stores floodwater, and supplies a flood of water.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X