• Xây dựng

  Nghĩa chuyên ngành

  seawall or sea wall

  Giải thích VN: Một tường bao hay đê được dựng lên để bảo vệ bờ biển khỏi xói mòn hay hoạt động như một đê chắn sóng. Còn gọi là: [[seabank. ]]

  Giải thích EN: A wall or embankment that is erected to protect the shore from erosion or to act as a breakwater. Also, seabank.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X