• Thông dụng

  Normally, under normal circumstances
  Đằng thằng ra thì không bị khiển trách đâu
  Normally he would not have been criticized
  In a dignified way, in a stately way
  Cứ đằng thằng tiến hành công việc của chúng ta
  We just carry on our work in a dignified wway

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X