• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  ominidirectional

  Giải thích VN: Sự đáp ứng không tùy thuộc hướng cố định, nhiều [[hướng. ]]

  polydirectional
  polytropic
  biến đổi đa hướng
  polytropic change
  giãn nở đa hướng
  polytropic expansion
  khí đa hướng
  polytropic gas
  quá trình đa hướng
  polytropic process
  số đa hướng
  polytropic exponent
  đường đa hướng
  polytropic curve

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X