• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  environmental control

  Giải thích VN: Điều chỉnh thay đổi môi trường để những sinh vật sống thể sống một cách an toàn, bao gồm thay đổi điều chỉnh đất, không khí [[nước. ]]

  Giải thích EN: The control and alteration of the environment so that it can be inhabited safely by living organisms; this includes the modification and control of soil, air, and water.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X