• Đo lường & điều khiển

  Nghĩa chuyên ngành

  certainty equivalence control

  Giải thích VN: Phương pháp tối ưu hóa một hệ thống điều khiển bằng cách sử dụng các thông số biết trước để giả quyết vấn đề điều khiển các thông số chưa [[biết. ]]

  Giải thích EN: A method of optimizing a control system by using known parameters to solve the control problem for unknown parameters.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X